Acte necesare internarii


logo_cia_tirguneamt_05Acte necesare internarii :

1.Cerere personală sau din partea aparţinătorilor (părinţi, copii, curatori);

2.Recomandare medicală eliberată de medicul de familie pentru bolnavi somatici şi de medicul specialist psihiatru pentru bolnavii psihici;

3.Certificat de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap eliberat de Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap din cadrul ISTPH Neamţ;

4.Analize medicale:     

a) radioscopie pulmonară;

b) examen de laborator (coproculturi) eliberat de Centrul de  Sănătate Publică Neamţ (Sanepid)

c) examen sânge – V.D.R.L;

d) examen psihiatric – obligatoriu pentru toţi bolnavii;

e) test HIV – numai pentru persoanele tinere;

f) adeverinţă medicală care să precizeze că nu suferă de boli transmisibile ;

5.Copie acte de identitate (certificat de naştere, buletin identitate, certificat de căsătorie, certificat de deces pentru persoanele văduve);

6.Cupon de pensie sau ajutor special iar în cazul în care cuantumul pensiei este mai mic decât costul contribuţiei de întreţinere – alte acte de venituri ale persoanei ce urmează a fi internată din care să rezulte veniturile lunare sau veniturile susţinătorilor legali obligaţi la contribuţie (soţ/soţie, copii, părinţi) care trebuie să prezinte dovezi de venituri şi declaraţii notificate pe propria răspundere din care să rezulte numărul persoanelor  aflate în întreţinere;

7.Declaraţie notarială că nu are întreţinători legali. În cazul în care are întreţinători legali (părinţi, copii, soţ/soţie), aceştia trebuie să dea fiecare în parte declaraţii notariale care să justifice motivele pentru care nu-şi pot îngriji părintele, copilul, soţul soţia şi să prezinte acte medicale dacă sunt bolnavi;

8.Situaţia locativă :

- copie contract casa proprietate personală;

- copie contract vânzare – cumpărare;

- copie act donaţie;

- copie act moştenire;

9.Adeverinţa de venit de la Administraţia financiară teritorială;

10.Anchetă socială – tip referat social efectuată de Consiliul Local de domiciliu al bolnavului şi de ISTPH Neamţ pentru cei din municipiul Piatra Neamţ (pentru bolnavii psihici se va completa şi cu declaraţii de la Poliţie sau de la Asociaţiile de locatari sau de proprietari, privind comportamentul bolnavului în comunitate).

Dosarul cu actele in cauză vor fi depuse la

DGASPC Neamț

Piatra Neamţ, Str. Alexandru cel Bun Nr. 11,cod 610004

tel./fax. 0233 213105; 0233 217842;

0233 237438; 0233 229217; 0233 231555

e-mail: dgaspc_neamt@yahoo.com

Program cu publicul:

-luni-joi 8-16

-vineri-8-13

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati:

Centrul de Ingrijire si Asistenta Targu Neamt

Bulevardul Stefan cel Mare nr.155

Targu Neamt

judet Neamt

telefon 0233790421

telefax 0233790521

email centrutgn155@yahoo.com