Principii


Principiile instituţiei

 

1. Nondiscriminarea - combaterea discriminării negative şi evitarea celei pozitive; înlocuirea privilegiilor şi facilităţilor cu egalizarea oportunităţilor.

 

2. Integrarea socială - măsurile de asistenţă socială trebuie alese astfel încât finalitatea acestora să fie integrarea beneficiarilor în centru şi în comunitate.

 

3. Solidaritatea socială - solidaritatea cu cei în dificultate şi solidaritatea socială ca formă de acţiune a centrului  pentru ajutorarea persoanelor instituţionalizate.

 

4. Respectul faţă de persoana cu handicap instituţionalizată - respectarea confidenţialităţii şi a dorinţei beneficiarilor.

 

5. Transparenţa - instituţia asigură toate informaţiile cu privire la beneficiari, servicii şi utilizarea fondurilor publice.

 

6. Prevenţia - situaţiile de criză pot fi evitate prin găsirea modalităţilor de prevenire a marginalizării.

 

7. Accesibilitatea serviciilor de asistenţă socială – sistemul de servcii sociale trebuie să fie cât mai aproape de beneficiar, cât mai uşor de „accesat”, fără formalităţi complicate, cu consilierea şi asistarea persoanei instituţionalizate  până la integrarea acesteia în comunitate.

 

8. Determinarea nevoilor de asistenţă socială  - determinarea nevoilor reale ale persoanei instituţionalizate şi nu doar estimarea nevoilor lor; dezvoltarea serviciilor în funcţie de nevoile persoanelor cu handicap, nu în funcţie de interesele propagandiste.

 

9. Sprijinul personalizat şi evaluarea permanentă a evoluţiei beneficiarilor - întocmirea planurilor personalizate de intervenţie şi ajustarea acestora în baza evaluării permanente pentru obţinerea eficienţei maxime în privinţa integrării sociale.

 

10. Abordarea prioritară a familiei şi resurselor compensatorii ale acesteia – nu izolarea persoanelor cu handicap faţă de contextul familial şi al resurselor acestuia.

 

11. Responsabilizarea acordarea serviciilor - prin contracte de prestări servicii cu beneficiarii de servicii sociale pe baza standardelor minimale de calitate.

 

12. Implicarea / participarea activă a beneficiarului la realizarea măsurilor  pentru integrarea socială a sa – alegerea măsurilor active de asistenţă socială, care să-l determine pe beneficiar să acţioneze, nu să aştepte să fie integrat – coparticipare.

 

13. Asistenţă alternativă - diversificarea serviciilor şi programe de recuperare ce dau posibiltatea beneficiarului de a alege, de a opta pentru tipul de asistenţă sau  serviciu pe care şi-l doreşte sau pe care îl consideră mai eficient.

 

14. Participativitatea şi parteneriatul cu societatea civilă – participarea cetăţenilor şi a societăţii civile la serviciile oferite beneficiarilor centrului nostru.

 

15. Formarea continuă a specialiştilor din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Tg. Neamţ.

 

16. Multiplicarea bunelor practici şi a experienţei pozitive – diseminarea experienţei pozitive şi sprijinirea iniţiativelor pentru replicarea acesteia