Personal


Personalul existent în „Centrul de îngrijire şi asistenţă Tg. Neamţ” este împărţit în: personal de conducere, personal de specialitate şi personal administrativ şi de îngrijire.

Personalul de conducere cuprinde:

 • Director (1),
 • Contabil Şef (1),
 • Şef birou asistent medical şef (1).

Personalul de specialitate este compus din:

 • Medic medicina generala (1/2),
 • Medic specialist reumatolog (1/2)
 • Medic stomatolog (1/2)
 • Asistent Social (1/2),
 • Psihopedagog (1)
 • Kinetofizioterapeut, (1)
 • Asistent medical, (3),
 • Asistent medical fizioterapeut (1),
 • Maseur (1),
 • Ergoterapeut (1).

Personalul administrativ şi de îngrijire cuprinde:

 • Consilier juridic (1)
 • Contabil sau funcţionar economic (1),
 • Muncitor calificat bucătărie (3),
 • Magaziner (1),
 • Fochist (2),
 • Muncitor calificat (instalator, electrician, mecanic agricol, tâmplar) (4),
 • Infirmieri (18),
 • Îngrijitori (3),
 • Spălătoreasă (2),
 • Lenjereasă (1),
 • Paznic – Portar (4),
 • Şofer (mecanic agricol)  (1 + 1/2).