Obiective


Obiectivele instituţiei

 

Obiective generale  

 

1. Integrarea şi reinserţia socială a beneficiarilor din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă.

2. Anularea sentimentului de vinovăţie socială a persoanelor instituţionalizate în  acest centru.

3. Reducerea stigmatizării sociale.

4. Dezinstituţionalizarea persoanelor din centru la nivel mental şi social.

 

Obiective specifice 

 

1. Petrecerea timpului liber într-un mod plăcut în funcţie de dorinţele fiecărui beneficiar din cadrul insttuţiei;

2. Crearea unor relaţii armonioase atât între persoanele din centru cât şi cu personalul sau indivizii din exteriorul centrului.

3. Diminuarea sentimentului de inutilitate socială.

4. Eliminarea timpului acordat gândurilor negative şi al singurătăţii.

5. Crearea unui spaţiu şi cadru informal unde se pot întâlni beneficiarii nedependenţi  pentru a dispune de timpul lor liber.

6. Realizarea unui mediu propice de terapie de grup şi obţinerea de influenţe pozitive ale grupului de semeni.

7. Posibilitatea urmării unui tratament necesar, sub supraveghere pentru persoanele beneficiare în cadrul acestui centru.

8. Identificarea categoriilor de probleme specifice beneficiarilor prin realizarea de  întruniri, reuniuni organizate în acest centru.

În  cadrul acestui centru se realizează mai multe servicii şi anume:

- serviciul “coordonare economico-financiar şi de personal” este asigurat de Director şi Contabil Şef;

-     serviciul “organizare, personal şi administrativ” este asigurat de Director, Contabil Şef, consilier juridic şi magaziner;

-     serviciul “asistenţă şi consiliere juridică pentru beneficiarieste asigurat de consilierul juridic;

-     serviciul “medical” este asigurat de medic şi asistenţii medicali;

-     serviciul “evaluare/primire – evaluare/ieşire” este asigurat de medic, sociolog, asistent social, asistenţi medicali recuperare, asistenta medicală şi infirmiera de tură;

-     serviciul “recuperare” este asigurat de asistenţi medicali fizioterapeut şi kinetofizioterapeut;

-     serviciul “consiliere – asistenţă socială” este asigurat de către sociolog şi  asistentul social  care în colaborare cu specialiştii din cadrul DGASPC Neamţ;

-      serviciul “terapie ocupaţională, ergoterapie şi socializare” este asigurat de ergoterapeut, asistentul medical, asistentul social, psihopedagog, infirmiere şi personalul de deservire;

-     serviciul “activităţi administrative, divertisment şi sport” este asigurat de personalul de serviciu zilnic – asistent social, psihopedagog, asistente medicale, infirmiere şi personal de deservire.